Wie wij zijn

Bevoegd en bekwaam blijven. Nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Je persoonlijke effectiviteit vergroten. De Parnassia Groep Academie biedt je een ruim aanbod trainingen, online cursussen, refereerbijeenkomsten en symposia. Ons aanbod is helemaal afgestemd op de beroepspraktijk van zorgprofessionals en bedrijfsvoerders in de ggz en verwante zorginstellingen.

Voor GGZ-instellingen, gemeenten, huisartsen (POH-GGZ), ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen biedt de Parnassia Groep Academie (in-company) trainingen, maatwerktrajecten en online cursussen. Ze behandelen actuele thema’s als basiskennis psychiatrie, omgaan met agressie en/of grensoverschrijdend gedrag, suïcidepreventie en herstel- en ervaringsdeskundigheid.
Naar wens vinden de trainingen plaats op onze trainingslocatie of in-company. In dat geval kunnen we de training afstemmen op de specifieke scholingsvragen. Kijk in de catalogus voor het trainingsoverzicht.
Maatwerkopdrachten rond ggz-thema’s zijn ook mogelijk: op verzoek stellen we een passend aanbod samen van bij- en nascholingsactiviteiten.

Een online cursus voor individuele cursisten kan direct vanuit de catalogus aangevraagd worden. Voor zorginstellingen die hun medewerkers via e-learning scholing rond psychiatrie willen aanbieden bieden wij de mogelijkheid om een groepsaanmelding te doen. Interesse? Stuur een mail naar bedrijfsscholing@parnassiagroep.nl en wij nemen contact op.

Parnassia Groep Academie | Specialist in opleiding en scholing voor de ggz

De Parnassia Groep Academie is de opleidings-, onderzoeks-, en kennisorganisatie van Parnassia Groep.

Kom bij ons werken en leren! De Parnassia Groep Academie biedt stages en opleidingsplaatsen voor (aanstaande) verpleegkundigen, gedragswetenschappers, psychiaters en andere medisch-specialisten.

Bekijk alle vacatures bij Parnassia Groep

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden