Algemene voorwaarden

Als gebruiker van het leerportaal meld je je aan voor een training of online cursus in de catalogus op dit portaal.

Training

Bij aanmelding voor een training ontvang je een bevestiging van je aanmelding per e-mail. Voor aanvang van de training ontvang je een bevestigingsbrief met daarin alle benodigde informatie.

Houd er rekening mee dat er aan een training kosten verbonden kunnen zijn. Kun je toch niet aan de training deelnemen? Annuleer dan meteen je deelname via dit platform. Is er een collega die in jouw plaats wil deelnemen? Geef deze dan direct op als vervanger.

Regels bij annulering:

  • Als annuleringsdatum geldt de datum van invoer van de annulering.
  • Bij annulering tussen de twee en vier weken voor de datum van de eerste bijeenkomst wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training, of bij voortijdig stoppen met de training, wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
  • Vervanging van een deelnemer kan tót de eerste trainingsdag, wanneer je dit direct bij annulering doorgeeft. In dat geval worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Aan vervanging zijn, behalve de deelnamekosten van de vervangende deelnemer, dus geen extra kosten verbonden.

Bij onvoldoende aanmeldingen of wanneer door overmacht de cursus geen doorgang kan vinden, vervallen de deelnamekosten.

Let op! Nadat je je hebt ingeschreven voor de training heb je gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de training voor de afloop van de termijn reeds is begonnen. Mocht je binnen deze termijn besluiten af te zien van deelname stuur dan een bericht naar bedrijfsscholing@parnassiagroep.nl. Wanneer je na deze termijn wilt afzien van deelname, dan zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Online cursus

Bij aanmelding voor een online cursus kun je direct starten met de cursus.

Online cursussen zijn in principe vrij beschikbaar voor alle medewerkers. Zijn er voorwaarden aan deelname verbonden, dan is dit duidelijk in de cursusinformatie vermeld.

Enkele online cursussen worden i.v.m. kosten slechts beschikbaar gesteld aan een specifieke doelgroep. Ook dit is vermeld in de cursusinformatie. Behoor je niet tot de doelgroep, maar meld je je toch aan voor de online cursus? Houd er dan rekening mee dat de kosten hiervoor aan je doorberekend worden.

Houd er rekening mee dat bij inschrijving op een online cursus kostenloos annuleren altijd mogelijk is, mits de online cursus nog niet geopend is.

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden.